Over de initiatiefnemers

IPC Groene Ruimte, Vereniging Stadswerk Koninklijke Vereniging Stadswerk en Stichting Steenbreek werken al meerdere jaren nauw met elkaar samen. De kracht van deze samenwerking ligt in een uitgebreid landelijk netwerk, kennis en expertise over biodiversiteit. Door iedereen in het netwerk te verbinden, kunnen alledaagse praktijkvoorbeelden, zowel opgaven als oplossingen, makkelijk en snel aan elkaar worden verbonden. De Roadshow biodiversiteit laat goed zien hoe dat werkt. Door een samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan het bereik en de doorwerking van oplossingen aanzienlijk worden vergroot.

Over Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland viert in 2020 dat zij al 100 jaar een achterban van gemeenten, bedrijven en professionals mag vertegenwoordigen. Zij faciliteert hen op het vlak van inrichting, het ontwerp en beheer van de openbare ruimte.

De leden van Stadswerk bepalen de thema’s waarbinnen gewerkt wordt, momenteel zijn dat waardevol groen, klimaatadaptatie, connectiviteit, circulaire economie en druk(te) op de openbare ruimte. Waardevol Groen is daarbinnen altijd een goed vertegenwoordigd thema en Stadswerk zoekt daarin graag de samenwerking met netwerkpartners zoals IPC de Groene Ruimte en Stichting Steenbreek.

Over IPC Groene Ruimte Kenniscentrum
IPC Groene Ruimte richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzicht en oplossingen voor de transitie van kennis naar kunde. Dit doen we door het verzamelen, filteren en bundelen van kennis uit het werkveld. IPC Groen Ruimte focust zich daarbij op kennisontwikkeling voor het beoogde werkveld van medewerkers en organisaties die actief zijn in de (openbare) fysieke leefomgeving (buitenruimte). Als solide opleider beschikken zij over diverse denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit. Bovendien is IPC Groene Ruimte voor diverse brancheorganisaties voor opleidingen en ook trainingen een belangrijke partner in Nederland.

Over Stichting Steenbreek
Operatie Steenbreek is in 2015 opgericht om concreet actie te kunnen voeren tegen de trend om particuliere tuinen te verharden. Sinds januari 2019 werkt Stichting Operatie Steenbreek met haar partners aan een verbrede doelstelling om de ruimte om ons heen klimaatadaptief te maken, met aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit door middel van concrete groene acties. Dit gebeurt in individuele tuinen, maar ook op straat-, wijkniveau en op grotere schaal. In de hele buitenruimte dus. Het sociale domein staat vanaf dit jaar centraal in alle acties. Ruim 140 gemeenten, 6 provincies, 4 waterschappen en een woningbouwcorporatie zijn naast een heel netwerk van organisaties en ondernemers bij Steenbreek