Wat levert de Roadshow aan kennis en inzichten op?

Tijdens de Roadshow leert u als deelnemer op uw eigen instapniveau te kijken naar een terrein of gebied, om de kansen voor het versterken van de biodiversiteit in kaart te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Meetlat Biodiversiteit en de Mindmap Biodiversiteit. Elke Roadshow sluit af met het meegeven van concrete handvaten die beleidsambtenaren en managers helpen bij de volgende uitdagingen:

 • Het opstellen van beleidsplannen;
 • Handvatten die planvormers/ontwerpers helpen bij het vertalen van het beleid naar realiseerbare planvorming;
 • Handvatten die nodig zijn om de uiteindelijke projectrealisatie te waarborgen.

U leert tijdens de sessies van de huidige vraagstukken en de gevolgen van verslechterde biodiversiteit. De Roadshow laat deelnemers ook juist de waarde van biodiversiteit ervaren op een manier die dichtbij de persoonlijke beleving ligt. Op basis van eenvoudige voorbeelden trekken we een lijn tussen noodzakelijke behoeftes van ons als mens en die van de natuur. Die overeenkomsten zijn verrassend groot. We nemen u als deelnemer hierin mee en vertellen over de basisbiologie van onze voedselpiramide en ons voedsel-web. Op praktische wijze laten we zien waar en hoe de natuur ons helpt. Centraal staan herkenbare voorbeelden, oplossingen en tips die gelijk bruikbaar zijn voor u als deelnemer. 

Onderwerpen die tijdens de Roadshow aan bod komen, zijn:

 1. Wat is biodiversiteit?
 2. Wat is ecologie?
 3. Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?
 4. Wat brengt een sterke biodiversiteit ons?
 5. Integraliteit van biodiversiteit.
 6. Hoe gaat het nu met de biodiversiteit en wat is daarvan de oorzaak?
 7. De voorwaarden voor een hoge biodiversiteit
 8. De natuur als oplossing
 9. Hoe maak je biodiversiteit meetbaar
 10. Diverse voorbeelden van inrichtingen die leiden tot een hogere biodiversiteit
 11. Praktische oplossingen
 12. Praktische opdrachten
 13. De relatie tussen de Omgevingswet, biodiversiteit en natuurinclusieve leefomgevingen
 14. De relatie tussen biodiversiteit en de sustainable development goals
 15. Hoe koppel je de biodiversiteitsopgaven aan andere opgaven zoals klimaatadaptatie?

Wat levert de Roadshow VOOR u op?

Na het bijwonen van de Roadshow ziet u als deelnemer hoe samenwerking door uw hele organisatie van groot belang is om serieus met biodiversiteit aan de slag te gaan en vast te leggen in het gemeentelijke beleid. Achteraf zult u merken dat de focus niet alleen ligt op het beschermen van diersoorten zoals op de Rode Lijst, wij willen u meegeven dat de aanpak veel breder en integraler in elkaar zit. Uiteraard zullen we de bescherming van diersoorten wel in het programma bespreken.

Deelnemers krijgen ook de publicatie ‘Aan de slag met biodiversiteit’ mee naar huis. Een praktische en onmisbare handleiding voor iedereen die dagelijks met biodiversiteit bezig is, met aandachtspunten voor management en directie, maar ook voor ontwerpers en planvormers. Voor alle lagen van instanties, overheden en bedrijven biedt deze handleiding meerwaarde. Ermee valt niet alleen doelen op te stellen, maar ook vooral te realiseren.